Schowek Twój schowek jest pusty
Twój koszyk jest pusty ...
banner AK - test slider Logo

Kategorie

Kontakt

 • NIP: 722-116-60-85
 • E-mail:biuro@blatydrewniane.eu
 • Telefon600-233-853
  721-621-541
  604-897-259
 • Godziny działania sklepupon.- pt. 9.00 - 17.00

Informacje

Zmiana języka

PolskiAngielski
» Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu BLATYDREWNIANE.EU

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy pod adresem www.blatydrewniane.eu prowadzi firma ARCHSYS Krzysztof Wójcik z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem, ul. 25-lecia Osiedla 30, NIP: 722-116-60-85, REGON: 450709342.

 2. W rozumieniu niniejszego regulaminu, regulaminu usług elektronicznych oraz polityki prywatności:

  a) Użytkownik – oznacza osobę fizyczną lub osobę prawną, która w jakikolwiek sposób korzysta ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.blatydrewniane.eu

  b) Sklep – oznacza sklep internetowy dostępny pod adresem www.blatydrewniane.eu prowadzony przez firmę ARCHSYS Krzysztof Wójcik

  c) Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Użytkownika, nakierunkowane bezpośrednio na zawarcie umowy sprzedaży lub umowy o dzieło za pośrednictwem sklepu internetowego i/lub drogą elektroniczną

  d) Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość pomiędzy ARCHSYS Krzysztof Wójcik a Użytkownikiem na warunkach określonych w niniejszym regulaminie

  e) Umowa o dzieło – oznacza umowę o dzieło zawartą na odległość pomiędzy ARCHSYS Krzysztof Wójcik a Użytkownikiem na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, w której ARCHSYS Krzysztof Wójcik zobowiązuje się do wykonania zamówionego przez Użytkownika towaru

  f) Dzień roboczy – oznacza dzień niebędący sobotą ani dniem wolnym od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy

  g) Dane kontaktowe oznaczają:

  - w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zameldowania), adres e-meil. Jeśli zamawiana usługa dotyczy wykonywanej działalności gospodarczej dane kontaktowe osoby fizycznej obejmują również jej firmę oraz numer identyfikacji podatkowej,

  - w przypadku osób prawnych lu jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną , której ustawa przyznaje zdolność prawną: nazwę, siedzibę, adres do korespondencji, numer identyfikacji podatkowej, adres e-meil.

 3. Użytkownik aby złożyć zamówienie powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować postanowienia w nim zawarte

 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Blatydrewniane.eu zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu koniecznych z przyczyn technicznych, prawnych lub ekonomicznych za uprzednim powiadomieniem Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem

 5. Blatydrewniane.eu realizuje zamówienia na terenie całej Polski

 6. Wszystkie towary zakupione w Blatydrewniane.eu są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta.

   

II SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

 1. Zmówienia są przyjmowane przez stronę www.blatydrewniane.eu poprzez aplikację „Twój koszyk”. W zamówieniu Użytkownik wskazuje zamawiane towary , podaje swoje dane kontaktowe oraz wybiera formę płatności i dostawy. Umowa sprzedaży i umowa o dzieło zawierana jest w języku polskim. W wyjątkowych przypadkach zamówienie można złożyć telefonicznie pod numerem: 792-600-342

 2. W terminie do 7 dni od otrzymania informacji o złożeniu zamówienia Blatydrewniane.eu przedstawia Użytkowi ofertę. W zależności od tego, czy zamówienie Użytkownika obejmuje towar wyprodukowany czy towar, który dopiero zostanie wyprodukowany, oferta będzie dotyczyła zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o dzieło, w której oprócz ceny towaru zostanie podany termin realizacji zamówienia i koszty transportu. Nieprzedstawienie oferty w powyższym terminie oznacza odmowę realizacji zamówienia. Blatydrewniane.eu ma prawo odmówić przedstawienia Użytkownikowi oferty w szczególności, gdy zamówienie budzi obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do jego rzetelności lub gdy przemawiają za tym ważne powody ekonomiczne

 3. Przyjęcie oferty przez Użytkownika następuje w chwili podpisania przez niego Umowy o dzieło

 4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

  a) w przypadku zamówień płatnych przelewem w formie przedpłaty – w chwili dotarcia przelewu opłacającego zamówienie na konto sklepu,

  b) w przypadku zamówień płatnych w formie przedpłaty kartą kredytową – w chwili autoryzacji karty,

  c) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – w terminie do 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia przez Użytkownika oraz uiszczenia zaliczki przez Użytkownika w tym terminie.

 5. Umowa o dzieło zawierana jest pomiędzy Blatydrewniane.eu a Użytkownikiem po zatwierdzeniu projektu przez Zamawiającego

 6. Na stronach sklepu podawany jest średni termin realizacji zawartych umów o dzieło i sprzedaży. Jest to termin, w którym Blatydrewniane.eu jest w stanie wyprodukować i przygotować towar do wysyłki. Właściwy termin przedstawiany jest Użytkownikowi w przygotowanej specjalnie dla niego ofercie. W przypadku kiedy termin ten może się wydłużyć Blatydrewniane.eu zobowiązany jest do poinformowania o tym Użytkownika i uzgodnienia z nim nowego terminu, zmiany zamówienia lub jego anulowania (tj. rozwiązania umowy sprzedaży lub o dzieło)

 7. Termin realizacji zawartych już umow sprzedaży lub o dzieło nie może przekroczyć 30 dni licząc od dnia złożenia zamówienia, chyba że Strony uzgodniły inny termin

 8. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

   

  III PRZESYŁKA

   

 9. Ceny towarów wyświetlane na stronie sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki, które są podawane przy każdym towarze oddzielnie lub naliczane są indywidualnie

 10. Ceny za przesyłkę danego towaru są zróżnicowane i zależą od formy płatności, formy dostawy lub regionu wysyłki i są one podawane przez pracownika Blatydrewniane.eu w ofercie. Użytkownik, który zgadza się z ceną ustaloną za przesyłkę powinien potwierdzić swoje zamówienie (czyli przyjąć ofertę Blatydrewniane.eu) w terminie 7 dni od wysłania do niego oferty lub przedstawienia jej w drodze telefonicznej. W przypadku nie potwierdzenia zamówienia przez Użytkownika, umowa sprzedaży lub o dzieło nie zostaje zawarta

 11. Blatydrewniane.eu zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu. Zmiana cen nie dotyczy zawartych już umów sprzedaży lub o dzieło oraz zamówień złożonych przez konsumentów

 12. Blatydrewniane.eu zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu. Zmiana zakresu towarów nie dotyczy zawartych już umów oraz założonych już zamówień

 13. Blatydrewniane.eunie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczanie przesyłek przez firmy kurierskie

 14. Przesyłek o masie przekraczającej 30 kg kurier nie ma obowiązku dostarczać „pod drzwi”. W takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest do odbioru przesyłki z pojazdu kuriera. W przypadku zamówienia blatu z montażem pracownicy Blatydrewniane.eu wnoszą osobiście towar

 15. dostawy realizowane są w dni robocze w godzinach od 10.00 do 16.00. Dostawa w innych godzinach jest możliwa za uprzednim uzgodnieniem z Blatydrewniane.eu, jeśli towar jest dostarczany transportem Blatydrewniane.eu. Blatydrewniane.eu może odmówić zmiany godziny dostawy jeśli nie jest możliwe jej dokonanie, w wybranym przez Użytkownika czasie

 16. W chwili odbioru towaru Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Reklamacje Użytkownika dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

   

  IV PŁATNOŚĆ

   

 17. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:

  a) za pobraniem przy odbiorze towaru (przed realizacją zamówienia konieczna jest wpłata zaliczki, której wysokość poda Użytkownikowi Baltydrewniane.eu w swojej ofercie),

  b) kartą płatniczą oraz przelewem na konto Baltydrewniane.eu w drodze przedpłaty,

  c) w siedzibie firmy.

 18. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.


  V REKLAMACJE

   

 19. W celu złożenia reklamacji należy skontaktować się z Blatydrewniane.eu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko lub nazwę zamawiającego, numer zamówienia, opisać przedmiot reklamacji oraz wskazać żądanie. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia

 20. Nieznaczne różnice w kolorystyce nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru przez Użytkownika. Wszystkie przedstawione w sklepie kolory blatów i mebli drewnianych mają wyłącznie charakter orientacyjny

 21. Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy Użytkownikom, że publikowane dane techniczne, opis produktu oraz ceny nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do kierowania roszczeń przez tych Użytkowników. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt przed podjęciem decyzji o złożeniu zamówienia.

   

  VI PRAWO ODSTĄPIENIA

   

 22. Użytkownikowi przysługuje na podstawie przepisów prawa, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni od daty odebrania przesyłki i wysyłając je na adres: ARCHSYS Krzysztof Wójcik, ul. 25-lecia Osiedla 30, 18-200 Wysokie Maz., podany w niniejszym Regulaminie

 23. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik obowiązany jest odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od daty odstąpienia od umowy, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Użytkownik powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Blatydrewniane.eu. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty, a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną. Prosimy o odsyłanie towaru w opakowaniu oryginalnym wraz z paragonem fiskalnym lub podpisaną fakturą korygującą

 24. Zwroty towaru razem z oświadczeniem o odstąpieniu lub w terminie wskazanym w pkt. 29 prosimy kierować na adres ARCHSYS Krzysztof Wójcik, ul. 25-lecia Osiedla 30, 18-200 Wysokie Maz. z dopiskiem „zwrot”. Użytkownik dokonuje zwrotu towaru do sklepu na swój koszt, Blatydrewniane.eu. Nie odbiera paczek nadanych za pobraniem. Blatydrewniane.eu. Dokonuje zwrotu świadczenia nie później niż w terminie 14 dni, przelewem bankowym na konto wskazane przez Użytkownika

 25. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w wypadku gdy:

  a) rozpoczęto już świadczenie usług, zgodnie ze złożonym przez Użytkownika zamówieniem, ściśle związanych z jego zamówieniem

  b) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

   

  VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   

   

 26. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu Blatydrewniane.eu

 27. Zakładanie, prowadzenie i usuwanie konta Użytkownika regulowane jest przez regulamin usług elektronicznych

 28. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy zawartej z Użytkownikiem, jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Blatydrewniane.eu

 29. Wprowadzane do Regulaminu zmiany dotyczą tylko tych Użytkowników, którzy złożą zamówienie po wejściu zmiany w życie. Zmiany regulaminu wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Blatydrewniane.eu. Wobec Użytkowników, którzy złożyli zamówienie przed wejściem w życie zmiany, stosuje się niezmieniony Regulamin w brzmieniu obowiązującym przed zmianą. Użytkownicy Ci mogą jednak oświadczyć, iż chcą by zastosowano wobec niech regulamin w nowym brzmieniu, w takim przypadku strony zgodnie dokonują zmiany wiążącej ich umowy sprzedaży lub umowy o dzieło

 30. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Z 2002 r. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 r., nr 133, poz.883 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).


Przejdź do strony głównej
Do działania sklepu konieczna jest włączona obsługa Javascript oraz Ciasteczek (cookies).